วิธีทำรายการฝากและถอนเงิน

วิธีฝากเงินเข้าระบบ

1. เข้าสู่ระบบ เลือกเมนูฝากเงิน
2.ใส่จำนวนเงินที่จำฝากเข้า
3.โอนเงินตามจำนวนที่ระบบใส่จุด ทศนิยมไว้ให้เช่น ฝาก 200 ระบบบอกให้ฝากเข้าไป 200.2 ต้องโอนให้แม่นยำ

วิธีถอนเงิน

1.เลือกเมนู ถอน
2.กำหนดเงินที่จะถอน ใส่จำนวนถอนขั้นต่ำ 500 บาท ไม่ค้างยอดเทริ์น
3.รอระบบเช็คโอนเงินไม่เกิน 5 นาที